Blog

Mooie kansen voor Liemers dankzij LEADER-gelden

Mooie kansen voor Liemers dankzij LEADER-gelden

Goed nieuws. De LEADER-aanvraag is goedgekeurd, wat betekent dat er voor deze regio een kleine 2 miljoen euro is gereserveerd voor de ontwikkeling van de landelijke gebieden in de Liemers. Een lokale Actie Groep (LAG) is samengesteld om de aanvragen die worden ingediend te beoordelen. Op 26 februari komt de LAG voor het eerst bij elkaar om de invulling van de strategie te bepalen.

Voorzitter van de Lokale Actiegroep is Walter Gerritsen, voormalig wethouder van de gemeente Montferland. Hij is blij met de Europese gelden en de bijdragen die de Provincie Gelderland en de Liemerse gemeenten hebben toegezegd.

“Dankzij de toegezegde stimuleringsgelden liggen er mooie kansen voor ontwikkeling van deze regio”, vertelt Gerritsen. “We komen als LAG op 26 februari voor het eerst samen en gaan dan bepalen hoe we aan de slag gaan. Leidend is de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) waarmee de LEADER-gelden zijn aangevraagd. Daarin worden verschillende programmalijnen benoemd waarmee de Liemers aan de slag wil: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers en toekomstbestendige bedrijvigheid.

”De eerste acties worden al opgepakt. “We gaan aan de slag met het werven van een zogenaamde leadercoördinator. Daarnaast zullen we als LAG gaan communiceren dat er stimuleringsgelden beschikbaar zijn en dat mensen met initiatieven naar ons toe kunnen komen. Wij gaan daar kaders voor maken waarbinnen we de initiatieven onafhankelijk kunnen toetsen. ”Na de strategiebepaling worden ondernemers, bewoners en instanties in de regio uitgenodigd plannen in te dienen bij de Lokale Actie Groep, die zich er vervolgens over buigt.