Blog

Liemerse gemeenten akkoord met Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS )

De colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Liemerse gemeenten hebben de
Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) in het kader van het LEADER-programma goedgekeurd. Het document – dat is opgesteld door de Liemerse Ambassade  – gaat nu naar de Provincie Gelderland. Met als ultieme doel dat de provincie Europese landbouwgelden beschikbaar stelt, waarmee de Liemers aan de slag kan met de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Bijeenkomsten, gesprekken en een enquête maakten duidelijk dat inwoners, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Liemers vinden dat het landelijke gebied in de Liemers nieuwe impulsen verdient op het gebied van de sociaaleconomische
ontwikkeling van het platteland en een duurzaam beheer van de ruimte.
“We doen daarom een beroep op het Europese LEADER-programma, dat hier gelden voor beschikbaar stelt”, vertelt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Inmiddels hebben de gemeenten hun instemming gegeven aan de  Lokale Ontwikkellingsstrategie (LOS) en ondersteunt ook waterschap Rijn IJssel de aanvraag.”
Het is de bedoeling om straks diverse nieuwe projecten op te pakken in het kader van de ontwikkeling van plattelandsgebieden.
Op dit moment wordt er een Lokale Actie Groep (LAG) samengesteld, met zowel bestuurders

als inwoners, die straks feitelijk aan de slag gaan met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten die binnen Leader worden opgepakt.
De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) heeft vier programmalijnen gekregen: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers en toekomstbestendige bedrijvigheid.