Blog

Liemers overweegt oprichting van nieuw Innovatielab Smart Industry

Liemers overweegt oprichting van nieuw Innovatielab Smart Industry

Ondernemers, studenten, technici en onderzoekers die de handen ineen slaan en samenwerken in een nieuw op te richten ‘Innovatielab Smart Industry’ in de Liemers. Dat moet volgens de Liemerse Ambassade ziet hier kansen toe. Eerder deze maand bezocht een aantal ondernemers samen met een afvaardiging van de Liemerse Ambassade soortgelijke initiatieven elders in het land om inspiratie op te doen.“We zijn enthousiast”, zegt projectleider Harald Wiggers. “We denken dat een Innovatielab Smart Industry een plek kan worden, waar het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen onderzoek doen, innovaties ontwikkelen en uitdagingen aangaan op het gebied van smart industry. De gedachte is dat bedrijven hierin de regie voeren.”De Liemers telt veel specialistische bedrijven die hoogwaardige producten maken. De maakindustrie heeft de laatste decennia flink geïnnoveerd. Er zijn technieken ontwikkeld om processen te optimaliseren en doorlooptijden te verkorten. Harald Wiggers: “De volgende stap is machines slimmer maken en kunstmatige intelligentie toepassen. Wij denken dat dit mogelijk is door samen te werken. Wanneer je kennis bundelt, zet je sneller stappen vooruit. Een Innovatielab waarin er geen geheimen zijn voor elkaar kan deze processen versterken en versnellen. Het zijn praktijkomgevingen, waarin meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. In onze ogen moet het uiteindelijk een fysieke plek worden, waar we samen aan de slag gaan.”Eerder deze maand bezocht een afvaardiging van de Liemerse Ambassade samen met ondernemers twee projecten elders in het land: Perron 038 in Zwolle en Fieldlab Industial Robotics in Harderwijk. “Het zijn twee totaal verschillende fieldlabs, waar we een mooi inzicht kregen waar samenwerking toe kan leiden.

Vooral de transparante wijze waarop Perron 038 de partijen verbindt, sprak ons aan.”Op dit moment wordt er concreet onderzocht waar een Innovatielab Smart Industry in de Liemers gevestigd kan worden. Vooruitlopend daarop is het enthousiasme bij ondernemers zo groot dat er al een regionaal leernetwerk IT wordt opgestart onder de vlag van de House of IT. Dit loopt parallel aan het proces Innovatielab.