Blog

Soil Valley blijft groeien en werkt inmiddels samen met twee ministeries

Soil Valley blijft groeien en werkt inmiddels samen met twee ministeries

Soil Valley krijgt steeds nadrukkelijker vorm. Na twee jaar proefdraaien, wordt er op dit moment gewerkt aan een businessplan en is er een stichting in oprichting. Daarmee wordt het straks eenvoudiger om subsidiegelden te verwerven en data uit te wisselen met andere partijen. Soil Valley is een project dat wordt ondersteund door de Liemerse Ambassade.

Bij Soil Valley draait alles om de verbetering van het bodem- en watersysteem. Veel bodems in Nederland zijn uitgeput. Vanuit Soil Valley worden boeren geholpen met het verbeteren van de bodem. Zodat de planten die er op groeien een hogere voedingswaarde krijgen, er straks geen kunstmest meer nodig is, maar dat een hogere opbrengst haalbaar blijft. In Soil Valley werken bedrijven, onderwijs, ondernemers, gemeenten en instellingen samen. “We experimenteren, doen veldonderzoeken, richten een kennisdatabank in en pakken projecten op”, vertelt Fons Eijkelkamp, bestuurslid van de Liemerse Ambassade en trekker van Soil Valley. “Met als doel de bodem gezonder te maken.” 

Vanuit Soil Valley zijn er contacten met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). “Samen kijken we hoe onze innovaties kunnen worden ingezet  voor problemen die zich landelijk afspelen. Zoals waterbergend vermogen en zoutwaterintrusie oplossingen. Door de dalende waterspiegel dringt namelijk meer zout grondwater het land in en stroomt zoet grondwater richting de zee.”

Businessplan en strategieplan voor Soil Valley

Tijdens een speciale bijeenkomst is er gesproken over de invulling van een Strategisch Transitie Programma Soil Valley 2024-2030. Daarnaast wordt er gewerkt aan een businessplan. Tijdens de bijeenkomst hebben vijftien vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en ondernemers toegezegd mee te gaan doen in de stichting en mee te denken in een participatieraad.
Fons Eijkelkamp: “Het is mooi dat externe partijen ons weten te vinden om zaken te onderzoeken. Zo gaan we mogelijk voor The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen het plan voor 2040 helpen ontwikkelen. Over hoe het bodem- en watersysteem er hier over honderd jaar moet uitzien met een tussenbalans in 2040. Daar schrijven we een missie, visie en strategie voor. We worden dus gezien als een overkoepelend orgaan waar veel ontwikkelingen samenkomen.”

Soil Valley heeft de ambitie om een van de honderd living labs in Europa te worden. Daarvoor wordt een voorstel ingediend, dat mede wordt ondersteund door de Radboud Universiteit en de WUR.