Blog

Nieuwe projecten Liemerse Ambassade

Nieuwe projecten Liemerse Ambassade

De Liemerse Ambassade breidt het aantal projecten verder uit. Er zijn diverse nieuwe projecten in voorbereiding. Dat betekent dat er volop reuring is op de thema’s die door de Liemerse Ambassade zijn omarmd: vrijetijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie, kortweg VLAM. 

Projecten die inmiddels naar tevredenheid draaien zijn de ontwikkeling van de Liemerse Vlag, het op de kaart zetten van Liemerse techniek (Techniekpact) en het opleiden van asielzoekers in de zorg en techniek. Daarnaast zijn er projecten in ontwikkeling die passen bij de eerder vastgestelde Liemerse Economische Visie. Bijvoorbeeld het op de kaart zetten van de Liemers als toeristisch gebied (foto) en het bekender maken van de Liemers als logistieke hotspot.


Daar blijft het niet bij. Inmiddels kijkt de Liemerse Ambassade naar mogelijk nieuwe projecten. Zoals het onderzoek naar de kansen om waterstof toe te passen in de Liemers en het vinden van meer stageplekken voor Liemerse jongeren, waardoor de kans op een baan wordt vergroot (onderwijschallenge). Aanvullend wordt gekeken of er een Liemerse aanpak kan worden georganiseerd op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.