Blog

Onderwijschallenge wil jong talent in de Liemers houden

Onderwijschallenge wil jong talent in de Liemers houden

Het onderwijs is in beweging. Steeds vaker vinden de uitdagingen waar bedrijven en organisaties mee te maken hebben hun weg naar het klaslokaal. De Onderwijschallenge, één van de projecten van de Liemerse Ambassade, moedigt deze interactie aan!

Leerlingen op het voortgezet onderwijs en studenten aan hoge scholen en universiteiten wordt regelmatig gevraagd om mee te denken bij het oplossen van ‘uitdagingen’ in het bedrijfsleven. Via deze zogenaamde challenges worden theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd. “Onze ervaring is dat dit kan leiden tot verrassende resultaten”, zegt Martin van Plateringen. Hij is beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Zevenaar, maar ook projectleider Onderwijschallenge bij de Liemerse Ambassade. 
“Wij willen vier challenges vormgeven. Challenges bieden, naast meerwaarde voor het onderwijs, ook de mogelijkheid aan bedrijven om zich te presenteren aan jongeren en ze te enthousiasmeren voor hun bedrijfstak.”
Er zijn mooie challenges bedacht. Een mooi voorbeeld is de challenge in Doetinchem. Op verzoek van innovatiecentrum De Steck, een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid, worden scholieren van het Ulenhofcollege uitgedaagd een spel te bedenken voor leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen in Zevenaar, met als doel goed te leren omgaan met geld en schulden te voorkomen.”
De andere challenges richten zich op de rol van werkgever bij schuldpreventie en een mogelijke evaluatie van een pilot met betrekking tot instapbanen. Tevens zal in samenwerking met De Steck worden onderzocht of een challenge op het gebied van toepassing en productie van waterstof in de Liemers mogelijk is. Deze challenges worden respectievelijk door de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en mogelijk door het Radboud opgepakt.