Blog

Op zoek naar ideeën voor landelijke gebieden

Hoe maken we de landelijke gebieden in de Liemers nog aantrekkelijker? Met welke ideeën kunnen we leefbaarheid op het platteland nieuwe impulsen geven? Deze vragen staan centraal tijdens vijf gebiedsbijeenkomsten door de hele Liemers heen. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken.

De Liemerse Ambassade wil namens vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel een aanvraag doen voor Europese landbouwgelden. Het gaat om een bedrag van ruim € 2 miljoen euro, te besteden aan de inrichting van het landschap.
Vanaf begin maart worden er in alle gemeenten die samenwerken binnen de Liemerse Ambassade gebiedsbijeenkomsten gehouden. Tijdens de bijeenkomsten wordt het Leaderprogramma besproken en is er ruimte om op te halen wat er leeft, wat de bedreigingen zijn en welke thema’s er in de landelijke gebieden van de Liemers spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van voedselvoorziening, agrarische sector of vrijetijdseconomie.
In de subsidieaanvraag wordt vervolgens ruimte gereserveerd voor lokale initiatieven. “Tijdens de gebiedsbijeenkomsten willen we daar over brainstormen”, zegt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “We staan open voor goede ideeën en wellicht leveren het nieuwe ideeën op voor de landelijke gebieden.”
Na de gebiedsbijeenkomsten wordt alle input verwerkt in een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS), waarmee de gelden worden aangevraagd.