Blog

Logistics Valley Liemers-Achterhoek werkt aan vernieuwd programma

Logistics Valley Liemers-Achterhoek werkt aan vernieuwd programma

Logistics Valley Liemers Achterhoek werkt op dit moment samen met de andere hotspots, regio’s, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Provincie Gelderland en de Liemerse Ambassade aan een vernieuwd programma voor de komende jaren. 

“Op dit moment spelen er best veel onderwerpen”, vertelt Christiaan Zweers, regisseur van Logistics Valley Liemers-Achterhoek. “Binnen onze hotspot Liemers-Achterhoek staan diverse themabijeenkomsten op het programma, die gekoppeld zijn aan actuele thema’s. Zoals Carbon Footprint, waarbij we bedrijven helpen met onder andere een inventarisatie van hun CO2-uitstoot. Verder kijken we naar de verwachtingen voor het toekomstig elektrisch laden van vrachtauto’s en bestelauto’s (GO-RAL). Dit is een belangrijk onderwerp binnen de hele energietransitie, omdat met name elektrische vrachtauto’s veel stroom nodig hebben. Een goed inzicht in de stroombehoefte is cruciaal, omdat ondernemers zo weinig mogelijk belemmerd willen worden door de netcongestie en netbeheerders en overheden kunnen werken aan de opschaling van ons energienetwerk.”
Andere onderwerpen die binnen Logistics Valley Liemers-Achterhoek op de agenda staan, zijn het Via15 infraproject, de toekomst van het wagenpark en het digitale arbeidsplatform IndeLogistiekGelderland. Zweers: “Daarnaast is in oktober weer een logistieke roadshow en nemen we over enkele weken deel aan de Techniekdag in Zevenaar.”
Binnen de Liemerse Ambassade houdt Logistics Valley Liemers-Achterhoek zich bezig met het promoten van de regio om daarmee – ondanks de beperkte vrije bedrijfsgronden – nieuwe logistieke bedrijven naar de regio te trekken. “We hebben een regio met een goede arbeidsmoraal, multi-modale vervoersoplossingen en ondanks een drukke A12 een perfecte ligging in het Europese wegennet.”