Blog

Gemeenten evalueren Liemerse Economische Visie (LEV) 2020-2023

Gemeenten evalueren Liemerse Economische Visie (LEV) 2020-2023

De Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar evalueren op dit moment de Liemerse Economische Visie (LEV) 2020-2023. Daarvoor is bureau Ecorys in de arm genomen. Vervolgens worden de voorbereidingen gestart om een nieuw uitvoeringsprogramma 2024-2026 op te stellen. 
 
De Liemerse Ambassade voerde de LEV de afgelopen jaren mede uit. Er gebeurde veel in kansrijke sectoren, zoals logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. Burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Duiven is voorzitter van het Liemerse portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. “Bureau Ecorys voert op dit moment gesprekken met betrokkenen vanuit ondernemers, onderwijs en overheid. Nog dit jaar willen we de evaluatie afronden.”
Huub Hieltjes constateert al wel dat de samenwerking in de Liemers de afgelopen jaren prettig is verlopen en dat partijen graag samen vooruit kijken.

“De evaluatie zal duidelijk maken wat goed ging en wat beter kan. Op basis daarvan kijken we of we andere accenten moeten leggen. Dat verwerken we vervolgens in een nieuw uitvoeringsprogramma om samen met alle betrokkenen en gemeenten invulling te geven aan een evenwichtige economische ontwikkeling in de Liemers.
Foto: Burgemeester Huub Hieltjes