Blog

Gerard Nijland en Joyce Zwaga-Komen nieuwe bestuurders Liemerse Ambassade

Gerard Nijland en Joyce Zwaga-Komen nieuwe bestuurders Liemerse Ambassade

Ik weet dat er mooie projecten lopen. Mijn achtergrond is het sociaal domein, dus mijn aandacht gaat speciaal uit naar projecten die daarmee te maken hebben. Projecten om bijvoorbeeld meer mensen aan het werk te krijgen. Ik zal de eerste periode kennismaken met de organisatie en collega-bestuurders. Samenwerking in de regio is belangrijk. Met buren als Arnhem en Nijmegen, hebben wij elkaar in de Liemers nodig om voor een goede balans te zorgen.”  
Met Gerard Nijland is de gemeente Montferland voor het

Ik weet dat er mooie projecten lopen. Mijn achtergrond is het sociaal domein, dus mijn aandacht gaat speciaal uit naar projecten die daarmee te maken hebben. Projecten om bijvoorbeeld meer mensen aan het werk te krijgen. Ik zal de eerste periode kennismaken met de organisatie en collega-bestuurders. Samenwerking in de regio is belangrijk. Met buren als Arnhem en Nijmegen, hebben wij elkaar in de Liemers nodig om voor een goede balans te zorgen.”  
Met Gerard Nijland is de gemeente Montferland voor het

eerst vertegenwoordigd in het bestuur van de Liemerse Ambassade. Nijland is sinds kort wethouder in de gemeente Montferland. Een functie die hij eerder bekleedde voor de gemeente Zevenaar en de gemeente Aalten. Hij woont in Angerlo en kent de Liemers goed. “Het voelt heel vertrouwd om weer in deze regio als wethouder aan de slag te gaan. Ik heb de eerste

vergadering van de Liemerse Ambassade bijgewoond en ben flink bijgepraat. Hoewel de gemeenteraad van Montferland zich nadrukkelijk heeft uitgesproken voor aansluiting bij de Regio Achterhoek, is het goed dat we ook verbonden blijven met de Liemers. Verschillende onderwerpen raken ons gezamenlijk. Ten aanzien van mobiliteit, economie, recreatie & toerisme en onderwijs is Liemerse samenwerking erg belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld via de Liemerse Ambassade.”