Blog

Provincie Gelderland positief over LEADER-aanvraag

Goed nieuws vanuit Arnhem. De provincie Gelderland heeft de LEADER-aanvraag goed gekeurd. Dat betekent dat de Liemers één van de zes regio’s is die een bijdrage mag verwachten in het kader van het Europese LEADER-programma. Met deze gelden kan de Liemers verder aan de slag met de ontwikkeling van het landelijke gebied.

Namens de Liemerse gemeenten en Waterschap Rijn IJssel diende de Liemerse Ambassade net voor de zomer een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) in. Daarin worden verschillende programmalijnen benoemd waarmee de Liemers aan de slag wil: sociale en economisch vitale kernen en dorpen, lokaal voedsel van een gezonde bodem met een goed verdienmodel, duurzame vrijetijdseconomie in de Liemers en toekomstbestendige bedrijvigheid.
De Provincie Gelderland is enthousiast over de plannen. Begin oktober wordt bekend gemaakt welke beschikbare middelen beschikbaar komen voor de plannen in onze regio. Daarnaast dragen ook de Provincie Gelderland en de Liemerse gemeenten bij.
Op dit moment wordt er een Lokale Actie Groep (LAG) samengesteld, met zowel bestuurders als inwoners, die straks aan de slag gaan met de uitvoering van de strategie en de beoordeling van de projecten die binnen komen.