Blog

Informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’ krijgt een vervolg

Informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’ krijgt een vervolg

Ruim 120 belangstellenden kwamen half april naar Partycentrum Plok in Oud-Dijk voor de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’. Inmiddels zijn er vervolggesprekken gevoerd en hebben de aanwezigen de verslagen van de bijeenkomst ontvangen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Liemerse Ambassade in samenwerking met Provincie Gelderland, Liemerse gemeenten, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, het Agrarisch Jongeren Kontakt en Waterschap Rijn en IJssel. De centrale vraag deze avond: ‘Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst’?

De afgelopen weken hebben zijn er op initiatief van agrariërs op gebiedsniveau diverse gesprekken gevoerd waarbij gemeenten, provincie Gelderland en LTO betrokken waren. “Wij zullen er op toe zien dat een en ander een vervolg krijgt”, zegt Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Daarbij nemen we de aandachtpunten die uit de subsessies zijn gekomen mee. Met als doel om aan de slag te gaan en samen de kansen te benutten voor een gezonde doorontwikkeling van de landbouw en het landelijk gebied in onze Liemers.”