Blog

Techniekpact: nieuwe initiatieven voor de Liemers

Techniekpact: nieuwe initiatieven voor de Liemers

Techniek en technologie staat in de Liemers steeds nadrukkelijker op de kaart. Met dank aan het Techniekpact, een van de projecten van de Liemerse Ambassade. 

Het Techniekpact is een stimuleringsproject vanuit het Ministerie van Economische Zaken om het tekort aan goedgeschoolde techn(olog)ische werknemers te helpen oplossen. “De vraag naar technologische vaardigheden en kennis neemt verder toe”, vertelt projectleider Harald Wiggers van het Liemerse Techniekpact. “Vanuit de overheid hebben we subsidie gekregen om hier in de Liemers aan de slag te gaan. We werken samen met Techniekpact Achterhoek.”
Op drie pijlers ligt de focus: Kiezen voor techniek (basisonderwijs), leren in techniek (vmbo, mbo, hbo) en werken in de techniek (bedrijfsleven). In de Liemers is er een vierde pijler aan toegevoegd: innoveren in de techniek. Op alle pijlers worden activiteiten ontplooid. 
Een van de initiatieven was de Week van de Techniek, waar onlangs 26 basisscholen in de Liemers aan deelnamen. Een week vol uitdagende leeractiviteiten (zie foto). Verder zijn er contacten gelegd tussen zeven technieklokalen in de Liemers en Achterhoek om deze onderling te verbinden, zodat er meer samenwerking en uitwisseling van programma’s ontstaat. 
Nieuw is de ontwikkeling van Honk1, een plek in de Liemers/Achterhoek voor talentscouting. “Waar niet meteen naar een cv van iemand gekeken wordt, maar vooral naar de mens, zijn passies en talenten. Bezoekers van Honk1 brengen we in verbinding met technische werkgevers, die op zoek zijn naar talenten. Dit willen we mogelijk breder trekken naar alle pijlers binnen de vrijetijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie (VLAM).”
Heel bijzonder is de ‘de Derde Werkplek’, wat een ontmoetingsplek en broedplaats moet worden voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de Liemers. Waar gezamenlijke vraagstukken worden opgepakt.